Cart 0

General Terms and Conditions

Scroll down for english version!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük az ERGOFÉM Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.delacier.com és a www.hu.shop.delcier.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit.

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat a Szolgáltató a rendelésszámon iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Megrendelő a Honlap használatával, megrendelés leadásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szolgáltató

Cégnév: Ergofém Kft.
Székhely, levelezési cím: 5661 Újkígyós, Eperjes út 2.
Telefon: +36 30 46 92 494
E-mail: info@delacier.com
Adószám: 22686565-2-04
Cégjegyzék szám: 0409009934

Nyilvántartó Bíróság neve
Gyulai Törvényszék Cégbírósága

2. Felhasználási feltételek
2.1. Felelősség
Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Megrendelők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség.
Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
Szolgáltató törekszik arra, hogy a Honlapon a lehetőségekhez mérten részletes és pontos információkkal szolgáljon az egyes termékleírásoknál. Nem vállal felelősséget azért, ha bárminemű (direkt, indirekt) átmeneti vagy tartós károsodás lép fel a nem rendeltetésszerű használat következtében, továbbá nem vállal felelősséget a hanyagságból vagy felelőtlenségből bekövetkező károsodásokért.

 

2.2. Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.delacier.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3. A honlapon történő vásárlás

3.1. Regisztráció
A Megrendelő a honlapon nem tud regisztrálni.
A megrendelési felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:
- Családnév
- Keresztnév
-Számlázási cím
-Szállítási cím
-E-mail és telefonszám

A Honlapon a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a e-mail címre küldött törlési kérelemmel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód és egy újabb megrendelésre csak az adatok újbóli megadása esetén van lehetőség.

A felhasználói hozzáférési adatok titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. 
Megrendelő vállalja, hogy a vásrálás során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés
Megrendelő a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között tájékozódhat és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.
Megrendelő a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról a „Bővebben” feliratra kattintást követően kaphat további információkat.
Megrendelő a „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába. A kosárba az adott termékből egy kerül elhelyezésre.
Ha a Megrendelő terméket helyez a kosárba, akkor a képernyőn megjelenik a kosár tartalma. A Megrendelő itt dönthet, hogy folytatja a vásárlást a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva vagy a „Fizetés” gombra kattint és folytatja megrendelést.
A Kosár felületen a Megrendelő részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése értékét és ezen a felületen tudja a mennyiséget is módosítani a nyilak használatával.
Ezen a felületen a Megrendelő még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a nyilak használatával.
A megrendelési felületen kell a Megrendelőnek minden adatot megadni, ahhoz, hogy a megrendelést a Szolgáltató teljesíteni tudja.
Megrendelő a megrendeléshez szükséges adatainak megadását követően ki kell választania a szállítási és fizetési módot a rendelkezésre álló lehetőségek közül.
Az oldal alján található „Rendelés leadása” gombra kattintást követően pedig, Megrendelő véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen is értesíti a Megrendelőt, ahol a Megrendelő megrendelésének száma is megtalálható.
A rendelés feladása tehát a „Rendelés leadása” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.
E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.
Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
Olyan termékek esetében, amelyek nincsenek raktáron, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben egyeztet a Megrendelővel.
Ha Megrendelő rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.5. Termékek ára, kedvezmények
A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek vételára tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek, mely árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

3.6. Számla
Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Megrendelő részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.

3.7. Kiszállítás és átvételi lehetőségek
A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a DPD futárszolgálattal történik az online rendelés során a Megrendelő által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Megrendelő ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Megrendelő biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.
A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Megrendelő részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.
Amennyiben a Megrendelő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Megrendelőnek lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.
A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Megrendelőnek felróható okból -, akkor a futár a terméket visszaszállítja és a Szolgáltató azt továbbértékesítheti, a megrendelést pedig törölheti. Ilyen esetben, ha a Megrendelő utólag mégis kéri a termék újbóli kiszállítás, köteles az új kiszállítás költségét megfizetni a Szolgáltató részére.
Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Ha pedig az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3.7.1. Kiszállítás költsége
Ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik eltérő időpontokban, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben a Megrendelő a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód.
Magyarország területén a szállítási költség 1650 Ft.

3.7.2. Kiszállítás határideje
A megrendelés kiszállításának határideje 2-9 munkanap.
Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

4. Elállási jog
4.1. Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán,  vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak.

5. Szavatosság
5.1. Kellékszavatosság
Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Szavatossági igényeit Megrendelő az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

5.3. Jótállás
Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

6. Jogérvényesítési lehetőségek
6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül teheti meg.
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.
Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá ezen kívül a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Megrendelő számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu.

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelők Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.07.30.
__________________________________________________________________________________________________
General Terms  & Conditions
Welcome on the website operated by ERGOFÉM Kft. (hereinafter referred to as: Service Provider). This General Terms and Conditions (hereinafter referred to as: GTC) includes the conditions of use of service by the customer (hereinafter referred to as: Client) which are available on the website www.delacier.com (hereinafter referred to as: Website).

The Privacy Policy provides information on the processing of personal data of the Client, which is directly accessible through the homepage.

Those technical information related to the use of the Website which are not included in this GTC are provided by other information.

The language of the agreement is Hungarian.

The agreement shall be deemed as a written agreement, which is filed by the Service Provider with order number, thus it is accessible and available.

The Service Provider is not bound by any code of conduct.

By using the Website and by ordering, the Customer acknowledges and accepts the following:

1. The Service Provider

Company name:

Ergofém Kft.

Registered seat, postal address:

H-5661 Újkígyós, Eperjes út 2.

Telephone:

 +36-20-968-2732

E-mail:

info@delacier.com

Taxnumber:

22686565-2-04

Company registration number:

04-09-009934

Registering court:

Registration Court of Gyula

Hosting service provider:

DiMa.hu KFT

 

2. Terms of use

  2.1. Liability

  The Customer may use the Website only at his own risk and accepts that the Service Provider does not take the responsibility for material and non-material damage arisen during the use, except the responsibility for intentional breach of contract, and breach of contract resulting in loss of life, or harm to physical integrity or health.

  The Service Provider excludes all responsibility for the conduct of the user of the Website. The Client is obliged to ensure that during the use of the Website he does not directly or indirectly violate the rights of third parties or the legal regulations. The Client is fully and exclusively responsible for his own behaviour, the Service Provider shall fully cooperate with the acting authorities in such a case in order to detect the infringement.

  The Service Provider is entitled, but not obliged to check the contents which have been made potentially available by the Clients during the use of the Website and the Service Provider is entitled, but not obliged to search for evidence of illegal activities regarding the published contents.

  The pages of the service may include connection points (links) which lead to the website of other service providers. The Service Provider is not responsible for the data protection practices of such service providers and activities of others.

  Due to the global nature of the internet, the Client accepts to act in compliance with the respective national legal regulations as well, during the use of the Website. If any activity related to the use of the Website is not allowed according to the law of the home state of the Client, it is the Client who is exclusively responsible for such use.

  In the case of that the Client finds inappropriate content on the Website, he is required to indicate this to the Service Provider without delay. If the Service Provider considers during his act in good faith that such notification is founded, it is entitled to promptly delete or amend such information.

  The Service Provider shall endeavour to provide detailed and accurate information to the extent possible at each product description. It is not responsible for any (direct, indirect) temporary or permanent damages arisen from the improper use, furthermore it does not take the responsibility for damages arisen from negligence or imprudence.

  2.2. Copyrights

  The Website, its graphical elements, text and technical solutions and the elements of the Service are under copyright protection or right to other intellectual property (especially trademark protection). The Service Provider is the copyright holder or the authorized user of all contents published on the Website or during the provision of services available through the Website: any copyrighted work, other intellectual property (including all graphics and other materials, the layout, editing of Website interface, used software and other solutions, ideas, realization).

  Saving of the content or certain elements of the Website physically or to other media storage product or printing of such is only allowed for the purpose of private use or in the case of the written prior consent of the Service Provider. Use beyond use for private purposes - e.g. storage in a database, transmission, disclosure, making it downloadable, commercialization - is exclusively allowed in the case of the prior written approval of the Service Provider.

  Beyond the rights expressly specified in this GTC, the registration, the use of the Website, and any provision of the GTC does not provide a right to the Client to use and utilize any commercial name and trademark found on the Website. Beyond displaying by the intended use of the Website, temporary reproduction which is necessary to this, copying for private purpose, the intellectual property cannot be used or utilized in any form without the prior written permission of the Service Provider.

  The Service Provider reserves its right to all elements of its service, in particular, to the domain name www.delacier.com, to the subdomain name belonging to this, to any other domain name reserved by the Service Provider, its subpages, and its online advertising spaces. Any activity which aim is to list, systematize, archive, hack the database of the Service Provider, and to decrypt its source code is forbidden, unless the Service Provider gives a separate permission to this.

  It is forbidden to amend, copy the database of the Service Provider, to store new data in such database or to overwrite the existing data by the circumvention of interfaces and search engines provided by the Service Provider without having a separate agreement related to this, or without the use of a service for this purpose.

  3. Terms of use

  3.1. Registration

   The Client may register on the Website by clicking on “Registration” which can be found in the letterhead of the Website or during the ordering process.

   The following information need to be provided to the Service Provider on the registration or ordering interface:

   • Title
   • Surname
   • First name
   • Date of birth

   The fields marked with an asterisk on the Website must be completed.

   The provision of the billing and delivery address is possible during the ordering process.

   Furthermore, it is possible for the Client to subscribe to the newsletter of the Service Provider or to the notification on the actual discounts on this interface by ticking off the check box.

   The Service Provider informs the Client via e-mail that the registration was successful, in which e-mail the Client may review the data provided during the registration process with the help of a summarizing interface.

   The Client is anytime entitled to delete his registration by sending a deletion request to the e-mail address. Following the receipt of such message the Service Provider arranges for the deletion of the registration without delay. The user data of the Client will be removed immediately from the system following the deletion; however it does not affect the safekeeping of the data and documents related to existing orders; it does not result in the deletion of such data. It is impossible to restore the data following the remove of such and for a new order the data need to be provided again.

   It is the Client who is solely responsible for keeping in secret the user access data (especially the password). In case of the Client became aware of that an unauthorized third party may have access to his password provided during the registration, he is required to change his password without delay, and if it can be assumed that such third party misuses the password in any way, the Client is obliged to inform simultaneously the Service Provider.

   The Client undertakes to update the personal data provided during the registration as needed in order to ensure that such data are up to date, complete and real.

   3.2. Order

    The Client can be informed among the products arranged by categories, which can be ordered on the Website and he can select the product that he wishes to order.

    The Client can get further information on the detailed characteristics, price, and other optional feature of the product after clicking on “More information”.

    The Client can select the product that he wishes to order and place it into the virtual cart by clicking on “Add to cart”. Then, one piece of the given product will be placed into the cart.

    If the Client places a product into the cart, the content of the cart is displayed on the screen. Then, the Client has to decide to continue the purchase by clicking on “Continue shopping” or to continue the order by clicking on “Payment”.

    On the interface of the Cart, the Client can review and check in detail the list of the products placed into the cart, its gross prices, the number of pieces that he wishes to order, and at the bottom of the summarizing chart the value of his order and he is able to modify the quantity on such interface as well, by using the arrows.

    On this interface, the Client can anytime modify the content of the Cart, since it is possible to delete products from the cart by clicking on “X” or to modify the quantity (number of pieces) of the products by using the arrows.

    The Client is obliged to provide any data on the ordering interface in order that the Service Provider will be able to fulfil the order.

    Following the provision of the data necessary to the order, the Client shall select the delivery and payment method among the available options.

    The Client can send his order by clicking on “Ordering” which can be found at the bottom of the page. The Service Provider informs the Client that the order was successful on the subsequent interface as well, where the number of the order of the Client is available.

    So, the order is done by clicking on “Ordering”, which makes an obligation on the Client’s side to pay.

    3.3. Repair of the error in data-input

    It is possible to the Client to repair at any time the error in data-input on the Website, even in his own account, which can be modified after sing-in, even on the ordering interface (e.g. deletion of the product from the cart by clicking on “X” ) during any phase of ordering and by sending the order to the Service Provider. For example, a quantity wrongly given, or a typo in the ordering data shall be deemed as an error in data-input.

    3.4. Binding offer, confirmation

    The receipt of the offer sent by the Client shall be confirmed by the Service Provider without delay, by sending an automatic confirmation email to the Client, which confirmation email includes the data provided by the Client during the purchase and registration (billing and delivery information), the identification number and the date of the order, the enumeration and the quantity of the elements belonging to the ordered product, the purchase price of the product, the delivery cost and the total amount to be paid.

    Such confirmation email sent by the Service Provider shall be considered as the acceptance of the offer of the Client, by which a valid agreement is made between the Service Provider and the Client.

    The Client exempts from the binding offer, if it does not receive without delay, but within 48 hours at the latest the confirmation email sent by the Service Provider regarding the order sent by the Client.

    If the products are missing from the stock, the Service Provider shall consult with the Client via email or telephone.

    If the Client has already sent the order to the Service Provider and he notices an error regarding the data included in the confirmation email, he shall indicate the Service Provider about such error within 1 day, in order to avoid the fulfilment of an unwanted order.

    The order shall be deemed as an agreement concluded electronically, regarding which Act V of 2013 on the Civil Code and Act CVIII of 2001 on Electronic Commerce and on Information Society Services shall prevail. The agreement falls within the scope of the Government Decree no. 45/2014 (II.26.) on the detailed rules of the agreement concluded by and between a consumer and an enterprise and respects the provisions of the Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council on consumer rights.

    3.5. The price of the products, discounts

    The price of the products displayed on the Website is indicated as including the value added tax and other charges (in gross). The purchase price of the products includes the delivery costs as well. No separate wrapping costs are charged.

    The price of the products is indicated in Hungarian forint (HUF).

    If the Client orders a product, the Service Provider is obliged to deliver the selected product to the Client on the final consumer price which is valid at the time of ordering, which price is included in the confirmation which shall be ysent regarding the order.

    If any order or orders have been modified or combined for any reason, the conditions valid at the time of the modification are applicable to the modified order.

    3.6. Payment


    3.7. Invoice

    The Service Provider gives a printed invoice together with the product to the Client at the time of the delivery of the ordered product in order to certify the payment.

    3.8. Delivery and possibilities to take over the product

    The orders executed on the Website are delivered by DPD courier service to the address provided by the Client during the online order. The courier service delivers the products from Monday to Friday, from 08:00 to 17:00. If the Client is not available at the given address during such period, it is useful to give a delivery address at which it is sure that the Client can take over the ordered product.

    The Service Provider does not undertake to deliver a product to a specified hour.

    The Service Provider sends a notification about the current status of the package via email to the email address of the Client provided during the registration.

    If the Client is not available at the given delivery address at the time specified by the courier service and the take-over of the package fails to be completed, the courier leaves a notification at the delivery address. The Client has the opportunity to provide a new delivery address or to consult with the courier service with the help of the number indicated on the notification. The courier service attempts the delivery of the ordered product once more.

    The courier service attempts the delivery only twice, however, if the second delivery is still unsuccessful - for a reason attributable to the Client - then the courier returns the product to the Service Provider who is entitled to resell the product, and to delete the order. In such case, if the Client requests the re-delivery of the product, it shall pay the costs of the re-delivery to the Service Provider.

    If the Clients detects a damage on the product or on the wrapping during the takeover, it shall request to draw up a minutes on the damages. If the wrapping or the product is visibly damaged at the time of the takeover and the damage occurs prior to the takeover of the product, then the Service Provider provides the takeback of the product free of charge. The Service Provider does not take responsibility to damages detected following the takeover!

    3.8.1. Delivery costs

     The delivery is free of charge!

     If the Service Provider receives more orders from the Client on the same day, but at different times, they will be taken separately into consideration in terms of the home delivery costs of such. If the Client indicates during the second order and it is still possible based on the response of the Service Provider, the Service Provider may combine the orders. It is not possible to combine the packages which are already on their way.

     3.8.2. Deadline of the delivery

      The deadline of the delivery of the order is 7 - 12 business days.

      Following the conclusion of the agreement, the Service Provider - unless otherwise agreed by the Parties - shall provide (deliver) the consumer with the product without delay, but no later than within 30 days.

      In case of delay of the Service Provider the Client who is considered as a consumer is entitled to set a second deadline. If the Service Provider fails to perform within such second deadline, the consumer is entitled to withdraw from the agreement.

      The consumer is entitled to withdraw from the agreement without setting a second deadline, if:

      • the Service Provider refuses to perform; or
      • the agreement should have been executed at a specified time - and not at an other time -pursuant to the agreement of the parties or the recognizable purpose of the service.

      4. Right of withdrawal

      4.1. Deadline of the delivery

      The provisions of this point are exclusively applicable to natural persons acting for purposes which are outside their trade, business or profession, who buy, order, receive, use a product, and who are an addressee of the commercial communication and offer related to the product.

      In the case of an agreement for the sale and purchase of the product, the consumer is entitled to withdraw from the agreement without reasoning within fourteen (14) days from the day of the takeover of

      • the product,
      • the product which was provided at the latest, in case of more products
      • the item or piece which was provided at the latest, in case of a product consists of more items or pieces,
      • the first service, if the product shall be provided regularly within a specified period of time,

      by the Consumer or by a third party other than the carrier specified by the Consumer.

      The Consumer is also entitled to withdraw from the agreement during the period between the day of conclusion of the agreement and the day of takeover of the product.

      If the Consumer wishes to withdraw from the agreement, he shall send (e.g. by post, fax or e-mail) his clear declaration including his withdrawal will to the Service Provider by the use of the contact details indicated in point 1 of this GTC. For such purpose, the Consumer is entitled to use the declaration of withdrawal which is available under the following link [insert link], but it is not mandatory. The consumer exercises his right of withdrawal on time if he sends his declaration of withdrawal to the Service Provider before the expiry of the above deadline.

      It is the Consumer who needs to prove that he exercised his right of withdrawal in accordance with the provisions defined in point 4.

      In both cases, the Service Provider confirms in e-mail the receipt of the declaration of withdrawal of the Consumer without delay.

      In case of a withdrawal in writing, if the Consumer sends his declaration within 14 calendar days (even on the 14th calendar day) to the Service Provider, it shall be considered as a right exercised within the deadline.

      The Service Provider takes into account the date of posting in case of sending the notification by post, and the date of sending the e-mail or fax in case of sending the notification by e-mail or fax, for the purpose of calculation of the deadline. The Consumer shall send his declaration as a registered letter in order that the date of posting can be credibly proven.

      The Consumer is obliged to send back the ordered product to the address of the Service Provider indicated in point 1 without unnecessary delay, but within 14 days from the communication of his declaration of withdrawal at the latest. If the Consumer sends back (posts or hands over it to a courier) the product before the expiry of the above 14-day deadline, the deadline shall be considered as met.

      The Consumer shall bear the costs of return of the product to the Service Provider, unless the Service Provider undertakes to bear such costs. However, the Service Provider does not undertake to organise, carry out the return of the product, furthermore it does not undertake to bear the costs of return of the product instead of the Consumer. The Service Provider does not take over the products sent back by cash on delivery. In addition to the costs of return of the product, no further costs shall be borne by the Consumer in relation to the withdrawal.

      If the Consumer withdraws from the agreement, the Service Provider reimburses all considerations performed by the Consumer without delay, but within 14 days from the receipt of the declaration of withdrawal at the latest, including the costs of carriage (paid for the delivery), except those additional costs, which incurred because the Consumer chose a mode of carriage other than the cheapest, standard mode of carriage offered by the Service Provider. The Service Provider is entitled to withhold the reimbursement as long as it receives back the product or the Consumer credibly justifies that he sent back the product: the Service Provider takes into consideration whichever is earlier.

      During the reimbursement the Service Provider uses a payment method which is equal to the payment method applied during the original transaction, unless the Consumer gives its express consent to another payment method; no additional costs shall be borne by the Consumer in relation to the application of such reimbursement method.

      The Consumer is only responsible for the amortization of the product, if it has been occurred due to the use exceeding the use necessary to the establishment of the nature, quality and function of the product. The Service Provider may demand the reimbursement of the costs of the amortization of the product which arisen from the use exceeding the use necessary to the establishment of the nature, quality and function of the product and its reasonable costs - if it begins to fulfil the agreement on the provision of a service before the expiry of the deadline for the express request of the Consumer and if it exercises its right to terminate the agreement.

      The Consumer is not entitled to withdraw from the agreement in case of a product which is not prefabricated and which has been manufactured on the basis of the instruction of the Consumer or his express request, or in case of a product which has definitely been tailored to the Consumer.

      5. Warranty, Product Guarantee, Commercial Guarantee


      5.1. Warranty

      The Client may enforce a warranty claim against the Service Provider in case of defective performance of the Service Provider. In case of a consumer contract, the Client may enforce a warranty claim during a 2-year limitation period from the delivery date for those product defects which have already existed at the time of the handover of the product. Beyond such 2-year limitation period the Client cannot enforce his warranty claims.


      In case of a non-consumer contract the entitled person may enforce a warranty claim during a 1-year limitation period from the delivery date.


      The Client is entitled - pursuant to his choice - to request the repair or replacement of the product, except in case where compliance with the chosen warranty right is impossible or it results in disproportionate expenses on the part of the Service Provider as compared to an alternative remedy. If the Client did not or cannot request the repair or replacement of the product, then he is entitled to demand a commensurate reduction in the consideration or he is entitled to repair the defect himself or have it repaired at the Service Provider’s expense, or - in the last case - to withdraw from the contract. The Client is not entitled to withdraw from the contract in case of a minor defect.


      The Client is entitled to switch from the warranty right he has selected to another, however the cost of such switch-over shall be borne by the Client, unless it was justified or it was made necessary by the Service Provider’s conduct.


      The Client shall be required to inform the Service Provider of any defect following the discovery of such without delay, but no later than two months from the discovery of such.


      The Client can enforce his warranty claims directly against the Service Provider.


      Within six months from the fulfilment of the contract there is no further condition regarding the enforcement of warranty rights, in addition that the defect must be communicated, if the Client justifies that he purchased the product from the Service Provider (by presenting the invoice or the copy of the invoice). In such a case, the Service Provider can exclusively be exempted from the warranty if it can rebut the presumption, i.e. it can prove that the defect of the product occurred following the handover of the product to the Client. If the Service Provider can prove that the defect occurred due to a reason attributable to the Client, it is not obliged to accept the warranty right to be enforced by the Client. After the expiry of the above six-month period from the fulfilment of the contract, the Client is required to prove that the defect discovered by the Client has already existed at the time of fulfilment of the contract.


      If the Client enforces a warranty right only for a separable part -in terms of the given defect - of the product, the warranty right shall not be deemed as enforced for the other parts of the product.

       

      5.2. Product guarantee

      In case of a defect of the product (as movable) the Client who is considered as a consumer may enforce - pursuant to his choice - the warranty rights or claims defined in point 5.1.


      However, it is not possible on the side of the Client to enforce simultaneously a warranty and a product guarantee claim for the same defect. However, in case of a successful enforcement of a product guarantee right, the Client can enforce his warranty claim against the manufacturer regarding the product or the part of the product which has been repaired.


      As a product guarantee, the Client can only require the repair or the replacement of the defective product. During the enforcement of a product guarantee claim it is the Client who is required to prove the defect of the product.


      A product shall be deemed as defective, if it is not in compliance with the quality requirements which are effective when the product is placed on the market, or if the product does not have the features included in the description provided by the manufacturer.


      The Client may enforce a product guarantee claim within a 2-year period from the time when the product was placed on the market by the manufacturer. He loses his right after such period has lapsed. The Client is obliged to inform the Service Provider about the defect without delay after the discovery of such. If the notification of the Service Provider about the defect is made within two months of the time it is discovered, it shall be deemed that the notification was made in due time. The consumer shall be liable for any damage that results from the late notification.


      The Client can enforce his product guarantee rights against the manufacturer or distributor (Service Provider) of the movable.


      The manufacturer, distributor (Service Provider) shall be exclusively exempt from warranty obligation if able to prove that:


      • he manufactured or placed the product on the market in the course of operations other than in the course of its business activity; or
      • the state of scientific and technical knowledge at the time when he put the product on the market was not such as to enable the existence of a defect to be discovered; or
      • the defect in the product was caused by the application of a regulation or a regulatory provision prescribed by the authorities.

      The Proof of only one reason of the above by the manufacturer or the distributor is sufficient to the exemption.


      The Client can announce, enforce his warranty claims via the contact details specified in point 1.


      5.3. Commercial guarantee

      The Service Provider does not sell products which fall within the scope of Government Decree no. 151/2003 (IX.22.) on the mandatory guarantee for certain durable consumer goods.


      6. Remedies

      6.1. Place, time and method of complaint-handling

      The Client can make his consumer complaint in relation to the product or the activity of the Service Provider via the contact details defined in point 1.


      The Service Provider immediately remedies the verbal complaint, if it is possible. If it is impossible to remedy the verbal complaint due to the nature of the complaint, or the Client disagree with the handling of the complaint, then the Service Provider draws up a minutes about the complaint which shall be kept for five years together with the substantive response given to the complaint.


      The Service Provider shall handover right there a copy of the minutes to the Client in case of a verbal complaint which is personally made (in the premises), or if it is impossible, it shall act pursuant to the rules detailed below regarding the written complaint.


      In case of a verbal complaint made via telephone or by the use of other electronic communication service, the Service Provider shall send a copy of the minutes simultaneously with its substantive response at the latest.


      In any other cases, the Service Provider shall act pursuant to the rules applicable to written complaints.


      The Service Provider provides the complaint recorded by the help of a telephone or other communication tools with a unique identification number, which simplifies the retrieval of the complaints.


      The Service Provider provides a substantive response to the written complaints that it received, within 30 days. Under such contract, the posting means taking measures.


      In case of the refusal of the complaint, the Service Provider informs the Client about the reason of such.


      6.2. Other remedies

      If the consumer dispute between the Service Provider and the Client is not resolved during the negotiation with the Service Provider, the Client who is considered as a consumer may turn to the conciliation panel which is competent based on the place of residence or stay of the Client and may initiate the procedure of the Panel, or he may also turn to the Conciliation Panel which is competent based on the registered seat of the Service Provider, furthermore, in addition, the following remedies are open to the Client:

      • making a complaint at the consumer protection authority,
      • initiation of the procedure of the conciliation panel

      Conciliation Panel of Békés County

      Address: 5061 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

      Tel.: (66) 324-976, 446-354, 451-775

      Name: Dr László Bagdi

      E-mail address: bmkik@bmkik.hu


      • initiation of a court procedure.


      For the purpose of the rules applicable to the Conciliation Panel, the following shall be considered as consumer: NGO, church, condominium, housing association, micro-, small- and medium-enterprises under a separate law who purchase, order, receive, use a product, or who is the addressee of the commercial communication, offer related to the product.


      7. The unilateral amendment of the General Terms and Conditions

      The Service Provider is entitled to unilaterally amend this General Terms and Conditions subject to prior notification of the Clients on the Website. Following the entry into force of the amended provisions, they become effective against the Client during the first use of the Website, so such provisions shall apply to the orders made following the amendment of the provisions.


      This General Terms and Conditions shall enter into force on: 30 July 2016

      The downloadable version of this document is available by clicking on the following link […]